Over JCI

JCI ’s-Hertogenbosch

JCI ’s-Hertogenbosch, de vereniging van jonge hoogopgeleide ondernemende mensen in ’s-Hertogenbosch, heeft inmiddels alweer meer dan 10 jaar de Beste Ondernemers Visie (BOV) georganiseerd in ’s-Hertogenbosch.

BOV

De BOV is een verkiezingstraject voor de ondernemer uit de regio met de beste ondernemersvisie op zijn vakgebied (gelinkt aan een thema). Met als hoogtepunt de ‘grande finale’ in de vorm van een event voor en door (MKB-) ondernemers. Deze ondernemers kunnen zichzelf en hun organisatie vanuit energie en drive profileren in de regio en een kans maken op de BOV trofee.

Met veel enthousiasme organiseert JCI ook dit jaar de BOV. Het event vindt dit jaar plaats op twee dagen, 16 oktober 2015 staat er een Pitchdag gepland, op 22 januari 2016 is de grote finale dag, beide dagen staan volledig in het teken van de branche Food & Agri. Ondernemingen die van vraagstukken over voeding, gezondheid en duurzaamheid hun primaire werkzaamheden hebben gemaakt, inclusief ondernemingen die als toeleverancier of partner bij deze sector zijn betrokken, zijn van harte welkom om zichzelf te nomineren en de BOV trofee 2015 in de wacht te slepen.

Ervaringen vanuit voorgaande jaren leren ons dat dit event voor ondernemers en sponsoren veel toegevoegde waarde biedt. Organisaties en sponsoren krijgen namelijk de kans zich regionaal te profileren. Dit gebeurt niet alleen tijdens het event zelf, maar zeker ook gedurende het selectietraject in de maanden voorafgaand aan de finale. Daarnaast ontmoeten ondernemers elkaar en worden kansen gecreëerd voor bedrijvigheid en innovatie. Een kritische jury biedt bovendien een waardevolle spiegel met onderbouwde feedback, wat deelnemende organisatie scherp houdt en waardoor zij zich blijvend kunnen ontwikkelen.

De BOV is een onafhankelijke verkiezing van een succesvolle ondernemer met de beste visie op zijn vakgebied. Dit jaar staat de BOV in het teken van Food & Agri. De winnaar wordt bepaald door een objectieve en deskundige jury en het proces wordt gefaciliteerd door leden van JCI. De BOV staat onder andere voor:

  • Ontmoeten en kennismaken met elkaar
  • Competitie op serieus niveau
  • Exposure voor deelnemende bedrijven en sponsoren
  • Professionele selectie: door een objectieve vakjury en een gedegen selectietraject
  • Bourgondisch in sfeer en omgeving
  • Regionaal georiënteerd
  • Inspiratie voor en door ondernemers
  • Contacten leggen voor nu en later

Doelstelling van de BOV is het creëren van trots binnen de regio, het verbinden van ondernemers, ondernemingen en samenwerkingsverbanden om daarmee een platform te bieden voor inspiratie en innovatie binnen de regio.

Concreet komt het er op neer dat JCI een selectietraject zal inrichten als aanloop naar de uiteindelijke verkiezing en uitreiking van de BOV trofee 2015. Doordat de BOV-competitie meer omvat dan enkel activiteiten op de avond van uitreiking zelf, bestaan er vele mogelijkheden voor uitgebreide exposure en media-aandacht voor zowel de sponsoren als de deelnemende partijen. Voorbeelden van het ‘voortraject’ zijn de bedrijfsbezoeken en doorlichting van de organisatie. JCI neemt de volledige organisatie van het selectietraject voor haar rekening. Sluitstuk van dit traject is de uitreiking van de BOV-awards en de Food to fit award waarbij drie deelnemende genomineerden per categorie zullen strijden om deze felbegeerde awards!